Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy prowadzony pod adresem 3koszulki.pl

Sklep 3koszulki.pl prowadzony jest przez: firmę 3wdt sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Lelewela 33a, NIP 9562325485, KRS 0000682992.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w pikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji, oraz podczas procesu zakupowego (np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa kroków).

Obok plików cookies, Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować:

  • państwa adres IP
  • rodzaj systemu operacyjnego
  • rodzaj przeglądarki internetowej

Sklep internetowy, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Witrynie będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza zakupu.

  • nazwisko i imię
  • e-mail
  • adres do wysyłki
  • adres do korespondencji
  • numer telefonu kontaktowego

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania zakupu w ramach Sklepu Internetowego 3koszulki.pl

Ze względu prowadzenia przez nasz sklep formę sprzedaży wysyłkowej, niektóre dane osobowe zostają przekazane firmie kurierskiej - odpowiedzialnej za dostarczenie do Państwa towaru zakupionego w naszym sklepie internetowym.

W celu finalizacji zamówienia, przesłania odpowiedzi na pytanie skierowane drogą mailową, Sklep Internetowy będzie korzystał z poczty elektronicznej e-mail lub połączeń telefonicznych. W przypadku finalizacji zamówienia złożonego w Witrynie, Sklep Internetowy będzie informował drogą mailową o postępach w realizacji zamówienia.

Pytania i zastrzeżenia:

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa kierowanie pod adresem: sklep@3koszulki.pl.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

www.giodo.gov.pl/484/id_art/386/j/pl/